Get Adobe Flash player

РАСПРАЦОЎКА ТВОРЧАЙ РАБОТЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў 5 КЛАСЕ

НАСТАЎНІК РАБЦАВА ЛЮДМІЛА УЛАДЗІМІРАЎНА

Літаратурная работа па пройдзеных творах маральна-этычнай і ваеннай тэматыкі.

5 клас

1. Я.Колас “У старых дубах”.

                                                   2. М.Лынькоў “Васількі”.

                                                   3. Р.Барадулін “Бацьку”.

                                                  4. А.Кудравец “Цітаўкі”.

                                                   5. Г.Далідовіч “Страта”.

 

Подробнее...


РАСПРАЦОЎКА ЎРОКА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Ў 5 КЛАСЕ

НАСТАЎНІК РАБЦАВА ЛЮДМІЛА УЛАДЗІМІРАЎНА

 

Тэма ўрока:   ………………(Антонімы)

Мэта: авалодаць навыкамі тлумачэння, абмеркавання і навучання моўнаму аналізу слоў з супрацьлеглым значэннем.

Ход урока.

1.Звярнуць увагу на выдзеленыя літары ў трактоўцы мэты. Якое слова схавалася? (Выводзіцца тэма ўрока).

Подробнее...


РАСПРАЦОЎКА ЎРОКА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Ў 6 КЛАСЕ

НАСТАЎНІК РАБЦАВА ЛЮДМІЛА УЛАДЗІМІРАЎНА

Ужыванне і змяненне лічэбнікаў 2, 3, 4 ( 6 клас )

Мэта: 1) засвоіць асаблівасці спалучэння з назоўнікамі, скланенне і правапіс колькасных лічэбнікаў названай групы; 2) выпрацоўваць ўменні ўтвараць словазлучэнні з гэтымі лічэбнікамі, ужываць іх з рознымі канструкцыямі, змяняць іх па склонах, правільна афармляць на пісьме, ужываць у вусным і пісьмовым маўленні, 3) выхоўваць паважлівае стаўленне да роднага слова.

Подробнее...

ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА АДУКАЦЫІ "СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА №20 г.ОРШЫ

Урок па беларускай мове ў 6 класе

Настаўнік: Локцева Святлана Віктараўна

 

 

Блок урокаў па беларускай мове ў 6 класе

“Лексіка-семантычныя групы назоўнікаў" Інтэгральная тэхналогія навучання

 

Орша 2011 г.


 

Урок вывучэння новага матэрыялу

ТЭМА:     Лексіка-семантычныя групы назоўнікаў

МЭТЫ:    Папоўніць веды вучняў пра сталыя і зменныя марфалагічныя прыметы

назоўніка, садзейнічаць засваенню беларускай граматычнай тэрміналогіі; фарміраваць уменні размяжоўваць назоўнікі па сэнсава-граматычных прыметах на агульныя і ўласныя, канкрэтныя і абстрактныя, адушаўлёныя, неадушаўлёныя, асабовыя, зборныя, рэчыўныя; фарміраваць навыкі правільнага маўлення і словаўжывання.

ХОД УРОКА

1.      Арыенціровачна - матывацыйны этап урока "Белыя плямы"

Вучням прапаноўваюцца назоўнікі і даецца заданне распісаць іх па слупках: рака, Днепр, камар, навальніца, аршанец, шчасце, калоссе, цукар. Калі вучні гэта зробяць на падставе тых ведаў, што яны маюць, мэтазгодна засяродзіць іх увагу на якой-небудзь пары назоўнікаў, каб яны паспрабавалі высветліць, чым яшчэ яны адрозніваюцца. Важна, каб вучні прыйшлі да высновы, што іх ведаў недастаткова, каб зрабіць гэтае заданне.

У залежнасці ад таго, што абазначаюць назоўнікі, яны могуць адносіцца да пэўнага разраду. Гэта і ёсць тэма нашага сённяшняга ўрока:Лексіка-Семантычныя групы назоўнікаў.

Ваша задача: вызначыць і запомніць, што абазначае кожны разрад на-зоўнікаў і ўмець іх адрозніваць.

2.    Аперацыйна - пазнаваўчы этап:

а)Нападставе параграфа   19,   20 вучні запаўняюць табліцу

 

Подробнее...

Еще статьи...